Uzun mesafeli işlem ve tüketici bilgileri

Güncelleme tarihi: Nisan 2011

Sözleşmeli ortakla ilgili bilgiler

IFA Internationale Flugambulanz e.V.
Flight-Ambulance-International (Germany)

kisa: IFA e.V.

Adres: Gerberstraße 15, 04105 Leipzig
Telefon: +49 (0) 9195 / 89 62
Faks:  +49 (0) 9195 / 76 79
Internet: http://www.ifa-flugambulanz.de
E-posta: info@ifa-flugambulanz.de

Yönetim kurulu: Jürgen Schlögel (yönetim kurulu 1. başkanı ), Dr. Wolfgang Gruber, Jochen Schubert
İdare heyeti: Dr. Mathias Rühl, Felicitas Schubert, Thomas Rebel

Kayıt: VR 898, Amtsgericht Leipzig

Sunulan hizmetlerin ana özellikleri

Derneğin kuruluş amacını yerine getirmek amacıyla dernek, tüzüğün 5. maddesine göre üyeleri ve diğer hak sahipleri (dernek tüzüğünün 3. maddesinin 1 b fıkrasına göre olan aile üyeleri) için şu hizmetleri sağlar:

(1) Kaza ve/veya hastalık durumunda hizmetler
a) Yurtdışından ambulans uçuşlarının (üyenin ikamet adresine en yakın uygun hastaneye) organizasyonu ve giderlerin karşılanması;
b) Yurtiçinde ambulans uçuşlarının (üyenin ikamet adresine en yakın uygun hastaneye) organizasyonu ve giderlerin karşılanması;
c) Üyeler ve hak sahipleri için arama ve ambulans uçuşlarının organizasyonu ve giderlerin karşılanması;
d) Üyenin ve diğer hak sahiplerinin yurtdışından bulunan bir hastaneden üyenin seçimine göre ikamet adresine yakın bir hastaneye (hastanede sekiz günden daha az bir yatma süresi bekleniyorsa ve tedavi eden doktor ve/veya derneğin doktoru münferit durumun şartlarına göre transferi onaylıyorsa) transferiyle ilgili organizasyon ve giderlerin karşılanması;
e) Geri transferi yapılacak kişinin birlikte seyahat ettiği hak sahiplerinin ve üyelerinin geri getirilmesiyle ilgili organizasyonu ve evcil hayvanların, bagajın ve motorlu taşıtın üyenin ikamet adresine geri getirilmesi;
f) Bahsi geçen durumlarda bir üyenin seyahati esnasında meydana gelen kazalarda veya hastalıklarda geri transfer yapılır.
g) Geri transfer hizmeti dünya çapında sağlanır.
h) Geri transfer için taşıma aracının seçimiyle ilgili kararı, ilgili münferit durumun şartları göz önüne alınarak dernek verir. Seçimde her zaman üyenin sağlık durumu göz önünde bulundurulur.
(2) Ölüm durumunda hizmetler

a) Üyenin cenazesinin en son ikamet adresine nakliyesiyle ilgili organizasyon ve giderlerin karşılanması;
b) Üyenin hayattayken belirlemiş olduğu veya ölümünden sonra yakınları tarafından belirlenen bir yere cenazenin transferi; şayet defin işleminin yapılacağı şehir vatandaşı olduğu ülkede bulunuyor ve merhumun en son ikamet yerinden 1500 km’den daha uzaksa.

(3) Diğer hizmetler

a) Düzenli olarak güncellenen bir internet platformunun işletilmesi;
b) Üyelerin kendi içinde sosyal iletişimlerinin teşvik etmek;
c) Yasalar elverdiği müddetçe üyelere seyahat danışmanlığı hizmeti, örn. özellikle üçüncü dünya ülkelerine seyahat edecek olanlar tıbbi koruma programlarının hazırlanması;
d) Üyeler için bilgi verme toplantılarının yapılması (özellikle kurtarma hakkında)
e) İlaçların, plazmaların ve nakledilen dokuların gönderim seçenekleri hakkında üyelere bilgi verilmesi.

Sözleşmenin yapılması

İmzalanmış olan üyelik açıklamasının elimize geçmesiyle talep sahibi derneğin verdiği tüm hizmetlerden yararlanabilir.

Dernek tüzüğünün 3. maddesinin 3. fıkrasına göre dernek bir üyelik dilekçesini aldıktan sonra bir ay içinde reddetmesi üyelik geçerli sayılır. Şayet üyelik isteyen kişi veya aile üyeliği talep edildiği durumlarda üyelik isteyen kişini bir aile yakını dilekçe verildikten sonra ama ret kararı verilmeden önce bir geri transfer olayıyla karşı karşıya gelirse ret yapılamaz.

Üyelik yapıldıktan sonra başlangıç tarihi olarak dilekçe tarihi geçerlidir. Üyelik dilekçesi hem yazılı olarak, hem de derneğin sunmuş olduğu diğer yollardan yapılabilir. 

Katkı paylarının gecikmesi durumunda üyelik hakları geçersiz olmaz. Bir üye yalnızca çok önemli bir nedenle (örn. katkı payı borcu) hariç tutulabilir.

Asgari geçerlilik süresi ve sözleşmenin fesih koşulları

Asgari geçerlilik süresi dernek tüzüğünün 3. maddesinin 7. fıkrasında düzenlenmiştir.
Üyeler, 2 yıllık bir çıkış süresine uymak kaydıyla dernekten ayrılabilirler. Çıkış beyanı yazılı olarak yapılmalıdır.

Bir üye ihtar edilmesine rağmen üç aydan daha uzun süreyle en az bir katkı payını yatırmamışsa, mücbir nedenden dolayı dernekten ihraç edilebilir.

İmkansızlıklar nedeniyle söz verilen hizmetin sağlanamaması hakkı

Derneğin bir hizmeti sağlanamazsa, dernek tüm imkanlarını seferber ederek üyeye eş değer yedek bir hizmet sağlayacaktır.

İmkansızlıklar nedeniyle söz verilen hizmetin sağlanamaması hakkı söz konusu değildir.

Fiyatı

Tek üyelik için yıllık fiyat 98,00 Euro’dur.
Aile üyeliği için yıllık fiyat 120 Euro’dur.

Vergiler

Katkı payları gelir vergisine tabi değillerdir.

Teslimat ve gönderim giderleri

IFA teslimat ve gönderim giderlerini kendisi karşılar.

Ödeme/ifayla ilgili ayrıntılar

Katkı payları genelde üyenin belirtmiş olduğu hesap numarasından vadesi geldiğinde kesinti yapılarak gerçekleşir.
İstisnai durumlarda derneğin Postbank Hamburg bankasındaki (şube kodu 200 100 20) 9007202 nolu hesabına havale yapılabilir.

İtiraz Hakkı

§355 BGB’ye göre tüketicinin 14 gün içinde itiraz etme hakkı bulunur.

Kullanılan uluslararası iletişim araçlarının masrafları

IFA’nın kullandığı uluslararası iletişim araçlarına ait masraflar derneğe aittir. Tüketicinin kullandığı uluslararası iletişim araçlarına ait masraflar ise tüketiciye aittir.
IFA’nin kendisi uluslararası iletişim araçlarına ait masrafları tüketiciye faturalandırmaz.

Bilgilerin/teklifin geçerlilik süresi

Uzun mesafeli pazarlamaya ilişkin bu bilgiler değişiklikler yayınlanana kadar geçerlidir.