Diğer avantajları

 • Yaş sınırlaması yok
 • Önceden hastalık kontrolü yok
  Öncesinden olan olası hastalıklar (örneğin kalp hastaları, şeker hastaları veya astım hastaları) IFA üyeliği için engel değildir. Yaştan bağımsız olarak IFA üyelerini sigortalar. .
 • Katkı payı farkı yok – bizde herkes aynı parayı öder.
 • Bunun yanında sizin için yurtdışında bulunma süresinin sınırı da yok .
  IFA üyeleri tüm yıl boyunca sigortalıdırlar – kaç defa veya ne kadar seyahat ettikleri önemli değil. IFA hizmetleri seyahat veya yurtdışında bulunma süresinden bağımsız olarak verilir.
 • Biz her zaman uçuyoruz!
  Diğer geri transfer firmalarına kıyasla bizde sınırlama yoktur.
  30 yıllık faaliyet hayatımızda hiçbir geri transferi reddetmedik.
  Örn. bir anonim şirkete kıyasla dernek olarak bizler yalnızca üyelerimize sorumluyuz.
 • “Toplu taşıma” yok
  IFA en kısa sürede geri transferi organize eder. Bizde toplu taşımalar ve buna bağlı olumsuzluklar olmaz (ADAC’de kısmen olduğu gibi birden fazla kalkış ve inişler, beklemeler vs).